In unserem Angebot finden Sie komplexe Dienstleistungen auf dem Gebiet Durchführung von Investitionen, mit der Entwicklung des Konzeptes und des Bauentwurfs angefangen bis hin zur Errichtung von Gebäuden des allgemeinen und Industriebaus in ganz Polen. Unter Anwendung der neuesten Technologien übernimmt unsere Firma Bau-, Installations- oder Ausbauarbeiten aller Art. Unser Angebot richten wir sowohl an individuelle Kunden, Firmen, als auch an öffentliche Einrichtungen.

Vorbereitung des Konzeptes und der Bauentwürfe

Einholung aller Vereinbarungen und Genehmigungen für Ihr Bauvorhaben

Komplexe Durchführung von Bauvorhaben

Umbau und Modernisierung bereits bestehender Gebäude

Ausführung von Konstruktionen und Dacheindeckungen

Durchführung von Projekten der Wohnungsbauunternehmen

Kontakt Formular

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KIK Sp. z o.o.S.K. z siedzibą w Ostrzeszowie w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

    Zostałem poinformowany, że w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest KIK Sp. z o.o.S.K. z siedzibą w Ostrzeszowie pod adresem ul. Sportowa 6a wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000448679, posiadająca REGON: 021143097 NIP: 898 216 93 30.

    Oświadczam ponadto, że jest mi wiadomym, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy:
    dane.osobowe@kik-bud.pl