Budynek magazynowo-dystrybucyjny wraz z budynkiem biurowym
przy ul. Staniewickiej w Warszawie

Budynek magazynowo-dystrybucyjny:
Powierzchnia zabudowy – 2329,60 m²
Powierzchnia użytkowa – 2437,26 m²
Kubatura – 20772,58 m³

Budynek biurowy:
Powierzchnia zabudowy – 626,20 m²
Powierzchnia użytkowa – 2198,98 m²
Kubatura – 10682,80 m³

Powierzchnia całkowita budynku magazynowo-dystrybucyjnego i biurowego – 4843,20 m²

Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkami socjalno-biurowymi
w Nowym Dworze Mazowieckim.

Łączna powierzchnia użytkowa budynków 6538,52 m²
Powierzchnia zabudowy – 5921,70 m²
Powierzchnia użytkowa – 6 538,52 m²
Kubatura – 64 206 m³

ECOWIPES hala PRS
Kubatura “PRS” – 44 880 m3
ECOWIPES hala W
Kubatura – 19 326 m³

Osiedle POLNA w Ostrzeszowie

7

 Łączna powierzchnia użytkowa osiedla to 2 tys. m²