Kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KIK Sp. z o.o.S.K. z siedzibą w Ostrzeszowie w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Zostałem poinformowany, że w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest KIK Sp. z o.o.S.K. z siedzibą w Ostrzeszowie pod adresem ul. Sportowa 6a wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000448679, posiadająca REGON: 021143097 NIP: 898 216 93 30.

Oświadczam ponadto, że jest mi wiadomym, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy:
dane.osobowe@kik-bud.pl

Adres

KiK Sp. z o.o. spółka komandytowa
ul. Sportowa 6a
63-500 Ostrzeszów

Dane kontaktowe

Tel. +48 62 732 33 30
Fax. +48 62 732 33 31
biuro@kiksc.pl
dane.osobowe@kik-bud.pl

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydz. Gospodarczy
KRS :0000448679
NIP : 898 216 93 30
Regon : 021143097

Zespół

Hubert Koszarny

Prezes Zarządu

Hubert Koszarny
Robert Koszarny

Członek Zarządu

Robert Koszarny
Marek Kempa

Dyrektor Kontraktów

Marek Kempa
+48 728 581 120
+48 62 732 33 40
pawel berych

Dyrektor ds. Realizacji

Paweł Berych
+48 882 450 027
p.berych@kiksc.pl
Katarzyna Froń

Kierownik
Działu Administracji

Katarzyna Froń
+48 62 732 33 32
Monika wyrwas

Specjalista ds.
administracyjno-biurowych

Monika Wyrwas
+48 62 732 33 33
Dominika Matuszewska

Sekretariat

Dominika Matuszewska
+48 698 039 420
+ 48 62 732 33 30
Kasia Smółka

Specjalista ds. Marketingu i PR

Katarzyna Smółka
+48 600 522 564
Agnieszka Calińska

Specjalista ds. kadr i płac

Agnieszka Calińska
+48 62 732 33 39
Dagmara Lewandowska

Kosztorysant

Dagmara Lewandowska-Gąsiorek
+48 730 269 330
Olka Belka

Kosztorysant

Aleksandra Belka
+48 791 807 156
Marta majchrzak

Kierownik Działu Zaopatrzenia

Marta Pawlaczyk
+48 62 732 33 34
Anna Krulak

Specjalista ds. Zaopatrzenia

Anna Krulak
+48 602 465 289
man

Kierownik Działu Controllingu

Monika Kowalska
+48 692 828 567
m.kowalska@kik-bud.pl
man

Specjalista ds. Billingu

Jagoda Jamroży
+48 539 304 264
Jarosław Grochowski

Dział Techniczny

Jarosław Grochowski
+48 530 314 666
Patryk Błoch

Dział Techniczny

Patryk Bochm
+48 668 052 650
p.bochm@kik-bud.pl
Marcin

Kierownik budowy

Marcin Armatys
+48 784 681 056
Michał2

Inżynier budowy

Michał Sęk
+48 604 373 174
KIK-inzynier-5-staniewicka-v2

Inżynier budowy

Kamil Tomasiuk
+48 795 620 717
KIK-inzynier-2-nowy-dwor-mazowiecki_z logiem

Inżynier budowy

Radosław Czaplicki
+48 690 804 408
mielczarek

Inżynier budowy

Marek Mielczarek
+48 664 753 583
KIK-inzynier-10-osiedle-v2

Inżynier budowy

Daniel Michalski
+48 882 124 801
Pieprzka2

Kierownik robót

Dorota Pieprzka
+48 882 750 368
KIK-inzynier-3-gorzow-wielkopolski-v2

Technik budownictwa

Radosław Rybczak
+48 698 779 690
man

Kierownik robót

Tadeusz Belka
+48 694 476 520
man

Inżynier budowy

Daniel Caliński
+48 660 306 852