Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KIK Sp. z o.o.S.K. z siedzibą w Ostrzeszowie w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

  Zostałem poinformowany, że w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest KIK Sp. z o.o.S.K. z siedzibą w Ostrzeszowie pod adresem ul. Sportowa 6a wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000448679, posiadająca REGON: 021143097 NIP: 898 216 93 30.

  Oświadczam ponadto, że jest mi wiadomym, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy:
  dane.osobowe@kik-bud.pl

  Address

  KiK Sp. z o.o. spółka komandytowa
  ul. Sportowa 6a
  63-500 Ostrzeszów

  Contact

  Tel. +48 62 732 33 30
  Fax. +48 62 732 33 31
  biuro@kiksc.pl

  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
  IX Wydz. Gospodarczy
  KRS :0000448679
  NIP : 898 216 93 30
  Regon : 021143097

  [Google_Maps_WD id=1 map=1]

  Management

  CEO

  Hubert Koszarny

  Member of the Management Board

  Robert Koszarny

  Head Contract

  Marek Kempa
  +48 728 581 120

  Sales Director

  Przemysław Klimek
  +48 509 131 454

  Team

  Office

  + 48 62 732 33 30
  +48 698 039 420

  Administration Department

  +48 62 732 33 32
  +48 62 732 33 33

  Marketing & PR Department

  +48 600 522 564
  k.smolka@kik-bud.pl

  HR & Payroll Department

  +48 62 732 33 39
  kadry@kik-bud.pl

  Offer Department

  +48 604 373 174

  Controlling Department

  +48 692 828 567
  m.kowalska@kik-bud.pl

  Procurement Department

  +48 62 732 33 34

  Technical Department

  +48 502 566 544
  j.grochowski@kiksc.pl