Kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KIK Sp. z o.o.S.K. z siedzibą w Ostrzeszowie w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Zostałem poinformowany, że w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest KIK Sp. z o.o.S.K. z siedzibą w Ostrzeszowie pod adresem ul. Sportowa 6a wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000448679, posiadająca REGON: 021143097 NIP: 898 216 93 30.

Oświadczam ponadto, że jest mi wiadomym, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy:
dane.osobowe@kik-bud.pl

Adres

KiK Sp. z o.o. spółka komandytowa
ul. Sportowa 6a
63-500 Ostrzeszów

Dane kontaktowe

Tel. +48 62 732 33 30
Fax. +48 62 732 33 31
biuro@kiksc.pl

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydz. Gospodarczy
KRS :0000448679
NIP : 898 216 93 30
Regon : 021143097

Zarząd

Prezes Zarządu

Hubert Koszarny

Członek Zarządu

Robert Koszarny

Dyrektor Kontraktów

Marek Kempa
+48 728 581 120

Dyrektor ds. Realizacji

Paweł Berych
+48 882 450 027
p.berych@kiksc.pl

Zespół

Sekretariat

+ 48 62 732 33 30
+48 698 039 420

Dział Administracji

+48 62 732 33 32
+48 62 732 33 33

Dział Marketingu i PR

+48 600 522 564
k.smolka@kik-bud.pl

Dział Kadr i Płac

+48 62 732 33 39

Dział Przygotowania Ofert

+48 604 373 174

Dział Controllingu

+48 692 828 567
m.kowalska@kik-bud.pl

Dział Zaopatrzenia

+48 62 732 33 34

Dział Techniczny

+48 668 052 650
m.zaborowski@kik-bud.pl