Firma K&K została wyróżniona tytułem Efektywna Firma 2018

Konkurs prowadzony jest przez Instytut Europejskiego Biznesu na postawie analizy stosunku zysku netto do przychodów w latach 2016-2017. Jego średnia dla Firmy K&K w tych latach wyniosła 7,4 %. Świadczy to o dużej efektywności w zarządzaniu firmą oraz jej dynamicznym rozwoju.